METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> H:  TRANSPORT OG LAGRING 
Detail
Code:  50
Description:  Sjøfart
Reference to ISIC Rev. 4:  50

Top