METADATA
Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> U:  EXTRATERRITORIALE ORGANISATIES EN LICHAMEN 
Detail
Code:  99
Description:  Extraterritoriale organisaties en lichamen
Reference to ISIC Rev. 4:  99

Top