METADATA
Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> T:  HUISHOUDENS ALS WERKGEVER; NIET-GEDIFFERENTIEERDE PRODUCTIE VAN GOEDEREN EN DIENSTEN DOOR HUISHOUDENS VOOR EIGEN GEBRUIK 
Detail
Code:  97
Description:  Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
Reference to ISIC Rev. 4:  97

Top