METADATA
Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> M:  VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN 
-> 75:  Veterinaire diensten 
-> 75.0:  Veterinaire diensten 
Detail
Code:  75.00
Description:  Veterinaire diensten
Reference to ISIC Rev. 4:  7500

Top