METADATA
Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> L:  EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED 
-> 68:  Exploitatie van en handel in onroerend goed 
Detail
Code:  68.3
Description:  Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Reference to ISIC Rev. 4:  682

Top