METADATA
Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  A
Description:  LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ
Reference to ISIC Rev. 4:  A

Top