METADATA
Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  U
Description:  EXTRATERRITORIALE ORGANISATIES EN LICHAMEN
Reference to ISIC Rev. 4:  U

Top