METADATA
Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  P
Description:  ONDERWIJS
Reference to ISIC Rev. 4:  P

Top