METADATA
Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  N
Description:  ADMINISTRATIEVE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
Reference to ISIC Rev. 4:  N

Top