METADATA
Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  M
Description:  VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN
This item includes:  This section includes specialised professional, scientific and technical activities. These activities require a high degree of training, and make specialised knowledge and skills available to users.
Reference to ISIC Rev. 4:  M

Top