METADATA
Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  L
Description:  EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED
Reference to ISIC Rev. 4:  L

Top