METADATA
Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> U:  ATTIVITAJIET TA' ORGANIZZAZZJONIJIET U ENTITAJIET EKSTRATERRITORJALI 
Detail
Code:  99
Description:  Attivitajiet ta' organizzazzjonijiet u entitajiet ekstraterritorjali
Reference to ISIC Rev. 4:  99

Top