METADATA
Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  U
Description:  ATTIVITAJIET TA' ORGANIZZAZZJONIJIET U ENTITAJIET EKSTRATERRITORJALI
Reference to ISIC Rev. 4:  U

Top