METADATA
Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> M:  ATTIVITAJIET PROFESSJONALI, XJENTIFIĊI U TEKNIĊI 
-> 75:  Attivitajiet veterinarji 
Detail
Code:  75.0
Description:  Attivitajiet veterinarji
Reference to ISIC Rev. 4:  750

Top