METADATA
Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  M
Description:  ATTIVITAJIET PROFESSJONALI, XJENTIFIĊI U TEKNIĊI
Reference to ISIC Rev. 4:  M

Top