METADATA
Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> E:  PROVVISTA TA' L-ILMA; SISTEMA TA' DRENAĠĠI, IMMANIĠĠAR TA' L-ISKART U ATTIVITAJIET TA' RIMEDJAZZJONI 
Detail
Code:  38
Description:  Attivitajiet ta' ġbir u trattament ta' skart u disponiment minnu; irkupru ta' materjal
This item includes:  This division includes the collection, treatment, and disposal of waste materials.
This item also includes:  This also includes local hauling of waste materials and the operation of materials recovery facilities (i.e. those that sort recoverable materials from a waste stream).
Reference to ISIC Rev. 4:  38

Top