METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> Q:  VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE 
Detail
Code:  87
Description:  Sociālā aprūpe ar izmitināšanu
Reference to ISIC Rev. 4:  87

Top