METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> Q:  VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE 
Detail
Code:  86
Description:  Veselības aizsardzība
Reference to ISIC Rev. 4:  86

Top