METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  Q
Description:  VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE
Reference to ISIC Rev. 4:  Q

Top