METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> P:  IZGLĪTĪBA 
-> 85:  Izglītība 
-> 85.5:  Pārējā izglītība 
Detail
Code:  85.51
Description:  Sporta un ārpusskolas izglītība
Reference to ISIC Rev. 4:  8541

Top