METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> P:  IZGLĪTĪBA 
-> 85:  Izglītība 
Detail
Code:  85.1
Description:  Pirmskolas izglītība
Reference to ISIC Rev. 4:  851

Top