METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  P
Description:  IZGLĪTĪBA
Reference to ISIC Rev. 4:  P

Top