METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> M:  PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI 
-> 75:  Veterinārie pakalpojumi 
Detail
Code:  75.0
Description:  Veterinārie pakalpojumi
Reference to ISIC Rev. 4:  750

Top