METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> M:  PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI 
-> 69:  Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi 
-> 69.1:  Juridiskie pakalpojumi 
Detail
Code:  69.10
Description:  Juridiskie pakalpojumi
Reference to ISIC Rev. 4:  6910

Top