METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> H:  TRANSPORTS UN UZGLABĀŠANA 
Detail
Code:  51
Description:  Gaisa transports
Reference to ISIC Rev. 4:  51

Top