METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> D:  ELEKTROENERĢIJA, GĀZES APGĀDE, SILTUMAPGĀDE UN GAISA KONDICIONĒŠANA 
Detail
Code:  35
Description:  Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
Reference to ISIC Rev. 4:  35

Top