METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  L
Description:  OPERĀCIJAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
Reference to ISIC Rev. 4:  L

Top