METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  J
Description:  INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS PAKALPOJUMI
Reference to ISIC Rev. 4:  J

Top