METADATA
Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> M:  PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA 
-> 74:  Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla 
-> 74.1:  Specializuota projektavimo veikla 
Detail
Code:  74.10
Description:  Specializuota projektavimo veikla
This item includes:  Į šią klasę įeina:
- modeliavimas, susijęs su tekstilės dirbiniais, drabužiais, avalyne, juvelyriniais dirbiniais, baldais ir kitu meniniu patalpų vidaus įrengimu, kitais madingais daiktais, taip pat asmeniniais ar namų ūkio reikmenimis
- pramoninis projektavimas, t.y. sukūrimas ir išvystymas projektų ir techninių reikalavimų, kurie optimizuoja produkto vartojimą, vertę ir išvaizdą, įskaitant produkto medžiagų, konstrukcijos, mechanizmo, formos, spalvos ir paviršiaus apdailos darbų nustatymą, atsižvelgiant į žmogiškąsias charakteristikas ir poreikius, saugumą, pardavimo patrauklumą ir gamybos efektyvumą, paskirstymą, vartojimą ir techninę priežiūrą
- dailininkų - apipavidalinimo specialistų (grafikos dizainerių) veikla
- meninio patalpų vidaus įrengimo (interjero) specialistų veikla
This item excludes:  Į šią klasę neįeina:
- tinklalapių dizainas ir programavimas, žr. 62.01
- architektūrinis projektavimas, žr. 71.11
- inžinerinis projektavimas, t.y. inžinerinių fizikinių dėsnių ir principų taikymas projektuojant mašinas, medžiagas, prietaisus, statinius, procesus ir kitas sistemas, žr. 71.12
Reference to ISIC Rev. 4:  7410

Top