METADATA
Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> M:  PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA 
Detail
Code:  74
Description:  Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla
This item includes:  Į šį skyrių įeina profesionalių mokslinių ir techninių paslaugų teikimas (išskyrus teisines ir apskaitos, architektūros ir inžinerijos, techninių tyrimų ir analizės, valdymo ir konsultacijų valdymo klausimais, mokslinių tyrimų ir plėtros bei reklamos paslaugas).
Reference to ISIC Rev. 4:  74

Top