METADATA
Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> M:  PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA 
Detail
Code:  73
Description:  Reklama ir rinkos tyrimas
This item includes:  Į šį skyrių įeina reklamos kampanijų kūrimas ir tokios reklamos įdėjimas į periodinius leidinius, laikraščius, radiją ir televiziją bei kitas visuomenės informavimo priemones, taip pat rodymo konstrukcijų ir jų vietų projektavimas.
Reference to ISIC Rev. 4:  73

Top