METADATA
Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  D
Description:  ELEKTROS, DUJŲ, GARO TIEKIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS
This item includes:  Šioje sekcijoje klasifikuojama veikla, susijusi su elektros energijos, gamtinių dujų, garo, karšto vandens tiekimu, naudojant nuolatines tiekimo linijų, magistralių ir vamzdynų infrastruktūras (tinklus). Tinklo didumas nėra lemiamas veiksnys; čia taip pat įeina elektros, dujų, garo, karšto vandens ir pan. tiekimas pramoniniams rajonams arba gyvenamiesiems pastatams.
Todėl į šią sekciją įeina elektros ir dujų įrenginių, generuojančių, valdančių ir paskirstančių elektros energiją arba dujas, eksploatavimas.
This item also includes:  Taip pat įeina garo ir kondicionuoto oro tiekimas.
This item excludes:  Į šią sekciją neįeina vandens ir nuotakyno įrenginių eksploatavimas, žr. 36, 37. Į šią sekciją taip pat neįeina (tolimasis) dujų transportavimas vamzdynais.
Reference to ISIC Rev. 4:  D

Top