METADATA
Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> B:  KASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS 
Detail
Code:  06
Description:  Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba
This item includes:  Į šį skyrių įeina žalios naftos gavyba, naftingųjų skalūnų ir naftingojo smėlio kasyba bei naftos išgavimas iš jų, gamtinių dujų gavyba ir skystųjų angliavandenilių atgavimas. Į šį skyrių įeina veikla, susijusi su nuosavų naftos ir dujų telkinių eksploatavimu ir (arba) plėtojimu. Tokiai veiklai galima priskirti gręžinių gręžimą, komplektavimą ir įrengimą; separatorių, deemulgavimo įrenginių, smėlio nusodintuvų ir žalios naftos surinkimo tinklų eksploatavimą; visos kitos veiklos rūšys, susijusios su išgautos naftos ir gamtinių dujų paruošimu išvežti iš gavybos vietų.
This item excludes:  Į šį skyrių neįeina:
- naftos ir gamtinių dujų telkinių eksploatavimo paslaugų teikimas už atlygį arba pagal sutartį, žr. 09.10
- naftos ir dujų gręžinių tyrimas, žr. 09.10
- žvalgomasis gręžimas, žr. 09.10
- naftos produktų perdirbimas, žr. 19.20
- geofizinių, geologinių ir seisminių tyrimų veikla, žr. 71.12
Reference to ISIC Rev. 4:  06

Top