METADATA
A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása az Európai Közösségben, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> P:  OKTATÁS 
-> 85:  Oktatás 
-> 85.6:  Oktatást kiegészítő tevékenység 
Detail
Code:  85.60
Description:  Oktatást kiegészítő tevékenység
This item includes:  Ebbe a szakágazatba tartoznak az oktatás folyamatát és rendszerét segítő, de nem oktatási szolgáltatások:
• az oktatási szaktanácsadás
• az oktatási tájékoztatást és pályaválasztási szaktanácsadás
• pedagógiai szaktanácsadás
• pedagógiai módszertani iránymutatás
• a vizsgák (tesztek) tervezése, fejlesztése, értékelése
• a vizsgáztatás lebonyolítása
• a diákcsereprogramok szervezése

Idetartozik még:
- a pedagógiai szakszolgálatok alábbi tevékenységei:
- a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység,
- az országos szakértői és rehabilitációs tevékenység
- a nevelési tanácsadás
- a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
This item excludes:  Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- társadalomtudomány, humán kutatás-fejlesztés, lásd: 72.20
- a hallgatói és diákönkormányzatok tevékenysége, lásd: 94.99
Reference to ISIC Rev. 4:  8550

Top