METADATA
A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása az Európai Közösségben, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  P
Description:  OKTATÁS
This item includes:  Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik minden szintű és bármely szakmára felkészítő oktatás. Az oktatás szóban, írásban, rádión, televízión vagy egyéb kommunikációs csatornán keresztül történhet. Ez a nemzetgazdasági ág tartalmazza az iskolarendszerű nappali oktatás különböző szintjeit, valamint a felnőttképzést, az egyes írás-olvasás kurzusokat stb. Idetartoznak a katonai képzések, a fogvatartottaknak szervezett programok stb. adott szintjeikkel.

Az alap- és középfokú oktatás minden szintjén tartalmazza a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális oktatását. A nemzetgazdasági ágba tartozó csoportok felosztása az ISCED 1997 által meghatározott oktatási szinteket követi.

A nemzetgazdasági ág tartalmazza mind az állami, mind a magánoktatást.
This item also includes:  Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartoznak azok képzések is, amelyek elsősorban a sporttal, szórakozással kapcsolatos tevékenységekre irányulnak, például bridzs- vagy golftanfolyam, valamint az oktatást segítő tevékenységek.
Reference to ISIC Rev. 4:  P

Top