METADATA
A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása az Európai Közösségben, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  H
Description:  SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS
This item includes:  Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik a személy- és teherszállítás vasúton, csővezetéken, közúton, vízi úton vagy légi úton, függetlenül attól, hogy mentrendszerű vagy nem menetrendszerű, továbbá a szállításkiegészítő tevékenység, a pályaudvari, parkolási szolgáltatás, a szállítmánykezelés, raktározás. Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik a szállítási berendezés bérbeadása is vezetővel vagy pilótával. Idetartozik a postai, futárpostai tevékenység is.
This item excludes:  Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a városi és elővárosi, várostérségi átmenő (tranzit) személyszállítás, lásd: 49.31
- a személypályaudvari tevékenységek, lásd: 52.21
- vasúti pályaállomány, infrastruktúra működtetése és a kapcsolódó tevékenységek, úgy-mint váltóállítás és vasúti tolatás, lásd: 52.21
- a háló- és étkezőkocsi működtetése önálló elkülönült egységként, lásd: 55.90, 56.10
This item includes:  This section includes the provision of passenger or freight transport, whether scheduled or not, by rail, pipeline, road, water or air and associated activities such as terminal and parking facilities, cargo handling, storage etc. Included in this section is the rental of transport equipment with driver or operator. Also included are postal and courier activities.
This item excludes:  This section excludes:
- major repair or alteration of transport equipment, except motor vehicles, see group 33.1
- construction, maintenance and repair of roads, railways, harbours, airfields, see division 42
- maintenance and repair of motor vehicles, see 45.20
- rental of transport equipment without driver or operator, see 77.1, 77.3
Reference to ISIC Rev. 4:  H

Top