METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> Q:  DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI 
-> 88:  Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 
Detail
Code:  88.9
Description:  Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja
Reference to ISIC Rev. 4:  889

Top