METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> Q:  DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI 
Detail
Code:  88
Description:  Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja
This item includes:  Ovaj odjeljak uključuje različite usluge socijalne pomoći koje se pružaju izravno korisnicima. Djelatnosti u ovom odjeljku ne uključuju usluge smještaja, osim privremenoga.
Reference to ISIC Rev. 4:  88

Top