METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  Q
Description:  DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI
This item includes:  Ovo područje uključuje pružanje usluga zdravstvene zaštite i socijalne skrbi. Uključuje široku lepezu djelatnosti, počevši od zdravstvene njege koju pruža stručno medicinsko osoblje u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama, preko djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem koja uključuje određeni stupanj zdravstvene njege do socijalne skrbi bez ikakva sudjelovanja stručnih zdravstvenih djelatnika.
Reference to ISIC Rev. 4:  Q

Top