METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> Q:  DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI 
Detail
Code:  86
Description:  Djelatnosti zdravstvene zaštite
This item includes:  Ovaj odjeljak uključuje djelatnosti kratkotrajnog ili dugotrajnog zbrinjavanja pacijenata u općim i specijaliziranim bolnicama, lječilištima, ustanovama za zdravstvenu njegu, psihijatrijskim bolnicama, centrima za rehabilitaciju i drugim zdravstvenim ustanovama koje imaju smještajne kapacitete te pružaju dijagnostičke i medicinske usluge bolničkim pacijentima bez obzira na njihovo zdravstveno stanje. Također uključuje medicinsko savjetovanje i liječenje u području opće i specijalizirane medicine koje pružaju liječnici opće prakse, liječnici specijalisti te kirurzi. Uključuje i djelatnosti opće i specijalističke stomatološke prakse te ortodontske djelatnosti. Osim toga ovaj odjeljak uključuje djelatnosti zdravstvene zaštite koje ne pružaju bolnice ili doktori medicine, već paramedicinski djelatnici kojima je legalno priznato pravo na liječenje pacijenata.
Reference to ISIC Rev. 4:  86

Top