METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> M:  STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI 
Detail
Code:  75
Description:  Veterinarske djelatnosti
This item includes:  Ovaj odjeljak uključuje djelatnosti veterinarsko-zdravstvene zaštite i kontrole stoke, peradi i ostalih životinja ili kućnih ljubimaca. Ove djelatnosti obavljaju diplomirani veterinari u veterinarskim stanicama i bolnicama, kao i prilikom posjeta poljoprivrednim gospodarstvima, štenarama, kućama, u privatnim veterinarskim ordinacijama i operacijskim dvoranama ili drugdje. Ovaj odjeljak također uključuje i djelatnosti prijevoza oboljelih životinja.
Reference to ISIC Rev. 4:  75

Top