METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> M:  STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI 
Detail
Code:  72
Description:  Znanstveno istraživanje i razvoj
This item includes:  Ovaj odjeljak uključuje tri vrste djelatnosti na području istraživanja i razvoja:
1) temeljno istraživanje: eksperimentalni i teorijski rad namijenjen ponajprije stjecanju novih znanja o temeljnim osnovama pojava i uočenim činjenicama, neovisno o konkretnoj primjeni ili uporabi
2) primijenjeno istraživanje: izvorno istraživanje namijenjeno stjecanju novog znanja, ponajprije usmjereno na ostvarivanje određenoga praktičnog cilja
3) eksperimentalni razvoj: sustavan rad, uz korištenje postojećih znanja stečenih istraživanjem i/ili praktičnim iskustvom, usmjeren na proizvodnju novih materijala, proizvoda i uređaja, uvođenje novih postupaka, sustava i usluga te bitno unapređenje onih koji se već proizvode ili su već uvedeni.
Djelatnosti na području istraživanja i razvoja iz ovog odjeljka podijeljene su u dvije kategorije: prirodne znanosti i inženjerstvo te društvene i humanističke znanosti.
This item excludes:  Ovaj odjeljak isključuje:
- istraživanje tržišta, vidi 73.20
Reference to ISIC Rev. 4:  72

Top