METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> C:  PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 
Detail
Code:  32
Description:  Ostala prerađivačka industrija
This item includes:  Ovaj odjeljak uključuje proizvodnju različitih proizvoda koji nisu uključeni u ostalim dijelovima klasifikacije. Budući da je ovo rezidualni odjeljak, proizvodni procesi, ulazni materijali te upotreba proizvedenih proizvoda mogu imati vrlo širok raspon te se stoga ovdje ne primjenjuju uobičajeni kriteriji za grupiranje razreda u odjeljke.
This item includes:  This division includes the manufacture of a variety of goods not covered in other parts of the classification. Since this is a residual division, production processes, input materials and use of the produced goods can vary widely and usual criteria for grouping classes into divisions have not been applied here.
Reference to ISIC Rev. 4:  32

Top