METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> C:  PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 
Detail
Code:  30
Description:  Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
This item includes:  Ovaj odjeljak uključuje proizvodnju transportnih sredstava kao što je gradnja čamaca i brodova, proizvodnju tračničkih vozila i lokomotiva, zrakoplova i svemirskih letjelica te proizvodnju njihovih dijelova.
This item includes:  This division includes the manufacture of transportation equipment such as ship building and boat manufacturing, the manufacture of railroad rolling stock and locomotives, air and spacecraft and the manufacture of parts thereof.
Reference to ISIC Rev. 4:  30

Top