METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> C:  PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 
Detail
Code:  29
Description:  Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
This item includes:  Ovaj odjeljak uključuje proizvodnju motornih vozila za prijevoz putnika ili roba. Proizvodnja različitih dijelova i pribora, kao i proizvodnja prikolica i poluprikolica, razvrstane su ovdje.
Održavanje i popravak vozila proizvedenih u ovom odjeljku razvrstani su u 45.20.
This item includes:  This division includes the manufacture of motor vehicles for transporting passengers or freight. The manufacture of various parts and accessories, as well as the manufacture of trailers and semi-trailers, is included here.

The maintenance and repair of vehicles produced in this division are classified in 45.20.
Reference to ISIC Rev. 4:  29

Top