METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> C:  PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 
Detail
Code:  27
Description:  Proizvodnja električne opreme
This item includes:  Ovaj odjeljak uključuje proizvodnju proizvoda koji generiraju, distribuiraju i koriste se električnom energijom. Također uključuje proizvodnju električne rasvjete, signalne opreme i električnih uređaja za kućanstvo.
This item excludes:  Ovaj odjeljak isključuje proizvodnju elektroničkih proizvoda (vidi odjeljak 26).
This item includes:  This division includes the manufacture of products that generate, distribute and use electrical power.
This item also includes:  Also included is the manufacture of electrical lighting, signalling equipment and electric household appliances.
This item excludes:  This division excludes the manufacture of electronic products (see division 26).
Reference to ISIC Rev. 4:  27

Top