METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> C:  PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 
Detail
Code:  24
Description:  Proizvodnja metala
This item includes:  Ovaj odjeljak uključuje djelatnosti taljenja i/ili rafiniranja željeznih i neželjeznih metala iz rude, komada ili otpadaka, koristeći se elektrometalurškom ili drugom metalurškom tehnikom prerade. Ovaj odjeljak također pokriva proizvodnju metalnih legura i ojačanih legura uvodeći ostale kemijske elemente u čiste metale. Output taljenja i rafiniranja metala obično je u obliku ingota, a koristi se u postupcima valjanja, vučenja i prevlačenja kako bi se izradili limovi, vrpce, šipke, motke ili žice ili u rastaljenom obliku kako bi se izradili odljevci i ostali osnovni metalni proizvodi.
This item includes:  This division includes the activities of smelting and/or refining ferrous and non-ferrous metals from ore, pig or scrap, using electrometallurgic and other process metallurgic techniques.
This item also includes:  This division also includes the manufacture of metal alloys and super-alloys by introducing other chemical elements to pure metals. The output of smelting and refining, usually in ingot form, is used in rolling, drawing and extruding operations to make products such as plate, sheet, strip, bars, rods, wire or tubes, pipes and hollow profiles, and in molten form to make castings and other basic metal products.
Reference to ISIC Rev. 4:  24

Top