METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> C:  PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 
Detail
Code:  21
Description:  Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
This item includes:  Ovaj odjeljak uključuje proizvodnju osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata. Također je uključena proizvodnja kemijskih i biljnih proizvoda za medicinske svrhe.
This item includes:  This division includes the manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations.
This item also includes:  This also includes the manufacture of medicinal chemical and botanical products.
Reference to ISIC Rev. 4:  21

Top