METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> C:  PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 
Detail
Code:  17
Description:  Proizvodnja papira i proizvoda od papira
This item includes:  Ovaj odjeljak uključuje proizvodnju celuloze, papira i konvertirane proizvode od papira. Proizvodnja tih proizvoda grupirana je zajedno jer čini seriju vertikalno povezanih postupaka prerade. U jednoj jedinici često se obavlja više od jedne djelatnosti.
Ovdje je riječ o trima djelatnostima: proizvodnja celuloze zahtijeva razdvajanje celularnih vlakana od ostalih nečistoća u drvu ili u upotrijebljenom (starom) papiru. Proizvodnja papira zahtijeva uzdužno polaganje tih vlakana u listove. Konvertirani proizvodi izrađeni su od papira i drugih materijala s različitim tehnikama rezanja i oblikovanja.
Predmeti od papira mogu se tiskati (npr. zidne tapete, papir za zamatanje itd.) dok god tiskana informacija nije glavna svrha tiskanja.
Proizvodnja celuloze, papira i kartona u slobodnim listovima uključena je u skupinu 17.1, dok ostali razredi uključuju proizvodnju papira i proizvoda od papira koji su dalje prerađeni.
This item includes:  This division includes the manufacture of pulp, paper and converted paper products. The manufacture of these products is grouped together because they constitute a series of vertically connected processes. More than one activity is often carried out in a single unit.

There are essentially three activities: The manufacture of pulp involves separating the cellulose fibres from other matter in wood, or dissolving and de-inking of used paper, and mixing in small amounts of reagents to reinforce the binding of the fibres. The manufacture of paper involves releasing pulp onto a moving wire mesh so as to form a continuous sheet. Converted paper products are made from paper and other materials by various techniques.

The paper articles may be printed (e.g. wallpaper, gift wrap etc.), as long as the printing of information is not the main purpose.

The production of pulp, paper and paperboard in bulk is included in group 17.1, while the remaining classes include the production of further-processed paper and paper products.
Reference to ISIC Rev. 4:  17

Top