METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> B:  RUDARSTVO I VAĐENJE 
-> 09:  Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 
Detail
Code:  09.1
Description:  Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina
Reference to ISIC Rev. 4:  091

Top